Wyspy Zielonego Przylądka | Exim Tours
 • Lato 2022
 • Zima 2022/2023
 • Last Minute
 • All inclusive
 • Bezpieczne Wakacje
 • Bilety lotnicze
 • Lato 2022
 • Zima 2022/2023
 • Last Minute
 • All inclusive
 • Bezpieczne Wakacje
 • Bilety lotnicze
Wybrany kierunek

Wyspy Zielonego Przylądka

Wyspy Zielonego Przylądka

Wróć
Bezpieczne Wakacje
Opis kierunku
Oferty

Aktualizacja z dnia 17.02.2022 r.

OSOBY ZASZCZEPIONE

 • Osoby przyjeżdżające na terytorium Republiki Zielonego Przylądka są zobowiązane okazać negatywny wynik testu na COVID-19. Dopuszczalne są zarówno testy PCR (nie starsze niż 72 godziny) oraz testy antygenowe (nie starsze niż 48 godzin).
 • Zaświadczenie potwierdzające negatywny wynik testu powinno być w języku angielskim lub języku portugalskim.
 • Od 26.04.2022 r. osoby pełnoletnie, które zaszczepiły się przeciw COVID19 w cyklu podstawowym (jedną dawką Johnson&Johnson lub dwiema dawkami pozostałych szczepionek) oraz przyjęły dawkę przypominającą, mają bezterminowo ważne Unijne Certyfikaty COVID.

OSOBY NIEZASZCZEPIONE

 • Test na COVID- 19 jest wymagany (akceptowane są wyniki testów antygenowych wykonanych maksymalnie na 48 godzin przed wylotem i testów PCR wykonanych maksymalnie na 72 godziny przed wylotem).
 • Zaświadczenie potwierdzające negatywny wynik testu powinno być w języku angielskim lub języku portugalskim.

OZDROWIEŃCY

 • Status ozdrowieńca nie zwalnia z okazania negatywnego wyniku testu.
 • Test na COVID- 19 jest wymagany (akceptowane są wyniki testów antygenowych wykonanych maksymalnie na 48 godzin przed wylotem i testów PCR wykonanych maksymalnie na 72 godziny przed wylotem).
 • Zaświadczenie potwierdzające negatywny wynik testu powinno być w języku angielskim lub języku portugalskim.

DZIECI

Dzieci do lat 12 zwolnione z kazania negatywnego testu.

WAŻNE

 • Podczas przebywania w przestrzeni publicznej obowiązuje zalecenie używania masek oraz nakaz zachowywania dystansu (1,5 metra).
 • Pasażerowie zostaną poddani kontroli temperatury.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Negatywny wynik testu PCR lub antygenowego;
 • Certyfikat zaszczepienia pełnym cyklem szczepień. Od podania ostatniej dawki musi upłynąć min. 14 dni w przypadku szczepionek dwudawkowych 28 dni w przypadku szczepionki jednodawkowej;
 • Certyfikat ozdrowieńca, który zaświadcza przejście choroby (uznawane będą zaświadczenia wydane przynajmniej 14 dni od uzyskania pierwszego pozytywnego wyniku testu RT-PCR; zaświadczenia tracą ważność po 90 dniach od uzyskania pierwszego pozytywnego wyniku testu RT-PCR); zaświadczenie musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko podróżującego, datę przeprowadzenia pierwszego testu z wynikiem pozytywnym, wskazanie rodzaju przeprowadzonego testu oraz wskazanie kraju, w którym przeprowadzono test. Unijny Certyfikat Covid jest honorowany);
 • Na 5 dni przed planowaną podróżą należy wypełnić formularz lokalizacyjny dostępny pod adresem: https://www.ease.gov.cv/ W przypadku problemów z jego wypełnieniem należy kontaktować się drogą mailową pod adresem ease-support@cv.zetes.com
 • Formularz zdrowia (wypełniony formularz online oraz kod QR należy również wydrukować i mieć przy sobie podczas podróży): WYPEŁNIJ FORMULARZ
 • WSZYSTKIE DOKUMENTY MUSZĄ BYĆ W JĘZYKU ANGIELSKIM I MUSZĄ BYĆ WYDRUKOWANE.

DODATKOWE INFORMACJE

Osoby przybywające na Wyspy Zielonego Przylądka, u których zostaną stwierdzone objawy wskazujące na zakażenie COVID-19 (gorączka, uporczywy kaszel, trudności w oddychaniu lub inne objawy grypopodobne) zostanie wykonany test na COVID-19. Koszt (pokrywany przez Klientów) to odpowiednio ok 100 EUR za test RT-PCR lub ok. 20 EUR za test antygenowy. Osoby oczekujące na wynik testu przebywają w izolacji, w certyfikowanym ośrodku wskazanym przez służby sanitarne Wysp Zielonego Przylądka.


Wróć