Napisz wiadomość | Support SOB-CZW 10:00 - 21:00   PT 10:00 - 22:00

Czy wiesz że...

Nie musisz czekać! Jeśli zależy Ci na szybkiej odpowiedzi,
zadzwoń lub pozostaw swój numer na który Oddzwonimy!

EXIMtours biuro podróży

Rezerwuj:
801 44 30 30
32 349 27 35
Nasza infolinia dostępna:
SOB-CZW 10:00 - 21:00 PT 10:00 - 22:00
Wyślij zapytanie

Komunikat z dnia 16.08.201616.08.2016

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, ze w wyniku błędu drukarskiego uległ zmianie punkt VII podpunkt VI Ogólnych Warunków Uczestnictwa, który powinien brzmieć:

"6.W sytuacji, gdy Klient odstąpił od Umowy lub nie rozpoczął podróży z przyczyn leżących po stronie Klienta, Organizator zastrzega sobie prawo wystąpienia do Klienta z roszczeniem o zwrot rzeczywiście poniesionych kosztów przez Organizatora. Podstawą wyżej wymienionego roszczenia są faktycznie poniesione przez Organizatora koszty przygotowań i nakładów, poczynionych przez niego w celu wywiązania się z umowy zawartej z Klientem. Klient może odstąpić od umowy w każdym czasie przed rozpoczęciem podróży na imprezę. Oświadczenie Klienta wobec Organizatora powinno mieć formę pisemną. Za datę odstąpienia uznaje się datę dojścia oświadczenia Klienta do Organizatora.
Organizator wskazuje informacyjnie, iż średnie historycznie ukształtowane koszty tych potrąceń kształtują się w praktyce następująco:
do 20% ceny — przy rezygnacji zgłoszonej do 30 dnia włącznie z terminem odlotu.
do 25% ceny — przy rezygnacji zgłoszonej od 29 do 22 dnia włącznie z terminem odlotu.
do 35% ceny — przy rezygnacji zgłoszonej od 21 do 15 dnia włącznie z terminem odlotu.
do 50% ceny - przy rezygnacji zgłoszonej od 14 do 8 dnia włącznie z terminem odlotu.
do 65% ceny — przy rezygnacji zgłoszonej od 7 do 3 dnia włącznie z terminem odlotu.
do 80% ceny — przy rezygnacji zgłoszonej na 2 dni włącznie do samego dnia odlotu, w przypadku nieobecności podczas odprawy lotniskowej.
Po zakończeniu planowanej imprezy turystycznej Organizator zweryfikuje wysokość powyższych kosztów, a różnicę zwróci Klientowi, w terminie do 30 dni od zakończenia imprezy, we wskazany przez Klienta sposób.
Jednocześnie Organizator informuje, że istnieje możliwość zakupu ubezpieczenia kosztów rezygnacji, szczegóły w rozdziale VII pkt. 9 OWU.
W przypadku imprez turystycznych organizowanych samolotami rejsowymi, rejsów wycieczkowych oraz imprez turystycznych z dojazdem własnym wysokość roszczenia Organizatora będzie wyliczana indywidualnie. Koszty anulacji imprez organizowanych z przelotem samolotem rejsowym obejmują między innymi koszt zakupionych imiennie i niemożliwych do wykorzystania ponownie biletów lotniczych."
 
Powrót na górę strony
Partnerzy:
ERVKatowice AirportPZULotnisko RzeszówLotnisko BydgoszczLotnisko Chopina WarszawaLotnisko WrocławRzetelna FirmaTransparentny TouroperatorStart ParkingLotnisko Warszawa-ModlinRentalcarsTATUUMR-KANTOR
Pobierz program Google earthPobierz hotele (oferta czeska)